Voor wie is het geschikt?

voor-wie
De acupunctuurbehandelingen zijn geschikt voor mensen van alle leeftijden, voor simpelweg iedereen die met zijn gezondheid of geluk bezig is. Acupunctuur kan effectief zijn wanneer u een beetje uit balans bent, maar ook bij ernstige ziektes en aandoeningen op allerlei niveaus. Hierbij kan acupunctuur, naast dat het op zichzelf staand erg effectief is, ook heel goed dienen als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg.

Steeds meer mensen gebruiken acupunctuur aanvullend op de behandeling van hun huisarts, fysiotherapeut of andersoortige behandelaar. Dit bijna altijd met de reden om de genezing van hun klacht te bespoedigen of om de pijnen die met de klacht gepaard gaan te verminderen. Bent u dus reeds in behandeling en wilt u uw genezing bespoedigen, dan kan ik u daar goed mee helpen!

Er zijn veel klachten en aandoeningen die zeer goed te behandelen zijn met acupunctuur. De World Health Organisation (WHO) heeft een lijst samengesteld met aandoeningen waarbij acupunctuur als geneeswijze gebruikt kan worden. Lees meer op www.acupunctuur.nl