Verschil tussen klassieke en traditionele acupunctuur

De uitvoering van acupunctuur is in Nederland veelal gelijk. De totstandkoming en toepassing van de gekozen acupunctuurpunten kan verschillend zijn.

Als basis zijn de traditionele acupunctuur (TCM) en de klassieke acupunctuur het meest bekend. TCM (traditional Chinese medicine) wordt ook wel “moderne acupunctuur” genoemd. Klassieke acupunctuur is een oude vorm van Chinese Acupunctuur waaruit de traditionele vorm is voortgekomen. Er zijn een aantal duidelijke verschillen:

  • Tijdens het opstellen van het behandelplan volgens de klassieke acupunctuur wordt gebruik gemaakt van “stammen en takken”. Op basis van de geboortedatum wordt een berekening gemaakt van de persoonlijke energie van de cliënt. Deze persoonlijke energie, ook wel persoonlijke constitutie genoemd, bepaalt dat sommige meridianen juist wel of niet tijdens de behandeling kunnen worden gebruikt. Het resultaat is dat er veel minder naalden worden gebruikt dan bij de moderne acupunctuur.
  • Het resulteert er tevens in dat meerdere cliënten met precies dezelfde klacht verschillend worden behandeld, omdat iedere cliënt een persoonlijke constitutie heeft.
  • Er wordt in de bepaling van het behandelplan ook rekening gehouden met het tijdstip van de dag en het seizoen.
  • Bij de klassieke acupunctuur wordt de vrouw meestal aan de rechterzijde geprikt en de man meestal aan de linkerzijde.

Sanja van Dijk past de klassieke benadering toe in haar praktijk.